top of page

Ontwerpen van bijzondere woningen 

Specialisten in landschapsarchitecten 

Landschapsarchitectuur is een discipline die zich richt op interventie door de activiteiten van planning, ontwerp en beheer. Het houdt zich ook bezig met de kunst en wetenschap die ten grondslag liggen aan alle activiteiten.

Onze landschapsarchitecten ontwerpen gebieden die niet alleen functioneel zijn, maar ook mooi en harmonieus met de natuurlijke omgeving.

  

Forward design betekent niet breken met het verleden; het betekent het op een frisse manier voortzetten van gevestigde tradities. We duiken in geschiedenis en cultuur om voor elk project de gepaste uitdrukking te vinden.

Elke plek heeft zijn eigen karakter, wat wij zien als een stimulans voor de creatieve vindingrijkheid; elk project biedt een nieuwe kans om aloude principes toe te passen op een nieuwe situatie, met een andere vorm en karakter.

  

Aannemers

En samenwerking tussen architecten en aannemers is een zeer belangrijk aspect van bouwprojecten. We streven ernaar om de achtergrond, doelen, factoren en methoden van dergelijke traditionele samenwerking tussen onze medewerkers in overweging te nemen. RoseendeBie en de aannemers deelden rollen en verantwoordelijkheden en communiceerden tijdens het bouwproces met elkaar.

bottom of page
UA-190891857-2