top of page

ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW

Architectuur en stedenbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze projecten beginnen vaak op het grensvlak. De invloed van de gebouwen op de onbebouwde ruimte en omgekeerd heeft onze grootste aandacht. De betekenis van een gebouw wordt voor een groot deel bepaald door zijn rol in de stedelijke (of landelijke) omgeving. Er zijn oneindig veel manieren om een goed gebouw te maken maar pas als de omgeving klopt en er samenhang is, wordt een optimaal resultaat behaald.

VAN INTERIEUR TOT LANDSCHAP

 

 

De woon- en werkomgeving is het decor voor het dagelijks leven van haar gebruikers. Beleving beslaat niet alleen het verblijven in het gebouw zelf, maar begint al op straat, de route naar de woning. Vanaf de straat, de entree, het trappenhuis, de verblijfsruimtes, tot aan buitenruimtes op balkon of tuin. Een leefomgeving ontwerpen vraagt meer dan plattegrondontwikkeling, ook de verschijning, inrichting, de buitenruimtes, de entree en de onbebouwde ruimte rond de woning zijn van essentieel belang.

SUPERVISIE EN BOUWMANAGEMENT

Het doel van supervisie is het bevorderen en bewaken van de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de bebouwing, van de vormgeving van civieltechnische werken en van de inrichting van de openbare ruimte. De coördinerend architect begeleidt het proces van omzetten van het stedenbouwkundig ontwerp naar concrete architectonische plannen door deze plannen in een aantal stadia te toetsen aan de uitgangspunten van het Stedenbouwkundig plan en het Beeldkwaliteitsplan.

bottom of page
UA-190891857-2