top of page

Rose en de Bie BV

 

Privacy verklaring

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.roseendebie.nl, de facebookpagina’s , LinkedInpagina’s, instagrampagina’s en twitteraccounts van Bureau voor architectuur en stedenbouw Rose en de Bie BV BNA BNSP en de e-mailberichten /mailings die namens Rose en de Bie BV worden verstuurd. Rose en de Bie BV zal hierna verkort worden aangeduid als RedB.

 

1. Verwerking persoonsgegevens RedB is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van RedB is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke per 25 mei 2018 van kracht is.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

• uw voor- en achternaam

• uw telefoonnummer

• uw e-mailadres

• uw IP-adres

 

2. Doeleinden van de gegevensverwerking

 

RedB verwerkt uw persoonsgegevens om:

• met u te corresponderen over onze projecten en/of activiteiten

• u te kunnen informeren en/of uitnodigen m.b.t. presentaties en/of activiteiten

• telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt

• u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

3. Bezoekersstatistieken Op de website en in de mailing applicatie van RedB worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. RedB gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

4. Veiligheid en bewaren van gegevens RedB beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. De website van RedB maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Met externe bewerkers van persoonsgegevens, zoals aannemers en makelaars , heeft RedB bewerkersovereenkomsten afgesloten, conform de eisen die worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per mei 2018 van kracht is . RedB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 6.

 

5. Websites van derden Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

 

6 . Rechten van betrokkenen U heeft na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over RedB, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

 

7. Contactgegevens U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot: Bureau voor architectuur en stedenbouw Rose en de Bie BV BNA BNSP t.a.v. Marco Rose Torenstraat 32 5473 EL Heeswijk-Dinther E-mail: info@roseendebie.nl

 

8. Aanpassen privacy statement Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.roseendebie.nl worden gepubliceerd.

bottom of page
UA-190891857-2